1 / 3

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο INNovaSouth προσφέρει σε ΜΜΕ εξειδικευμένα εργαλεία ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν νέα οργανωτικά μοντέλα για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους καθώς και καινοτόμες λύσεις για τον εκσυγχρονισμό του χώρου εργασίας.

2 / 3

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ο βασικός στόχος του INNovaSouth είναι να βελτιώσει την επιχειρηματική κουλτούρα των ΜΜΕ στην Νότια Ευρώπη και, ταυτόχρονα, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων μέσα από την παροχή υπηρεσιών και οικονομικής υποστήριξης για την υλοποίηση διάφορων καινοτομιών στον χώρο εργασίας.

3 / 3

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η μεθοδολογία του έργου θα βοηθήσει τις ΜΜΕ που θα συμμετέχουν σε αυτό να ανακαλύψουν απλές, άμεσες και καινοτόμες λύσεις ώστε να αυξήσουν τα κίνητρα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους, το οποίο τελικά θα προσδώσει μια προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση καθώς και επιπλέον οφέλη για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αυτών.


ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο INNovaSouth προσφέρει σε ΜΜΕ εξειδικευμένα εργαλεία ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν νέα οργανωτικά μοντέλα για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους καθώς και καινοτόμες λύσεις για τον εκσυγχρονισμό του χώρου εργασίας.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ο βασικός στόχος του INNovaSouth είναι να βελτιώσει την επιχειρηματική κουλτούρα των ΜΜΕ στην Νότια Ευρώπη και, ταυτόχρονα, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων μέσα από την παροχή υπηρεσιών και οικονομικής υποστήριξης για την υλοποίηση διάφορων καινοτομιών στον χώρο εργασίας.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η μεθοδολογία του έργου θα βοηθήσει τις ΜΜΕ που θα συμμετέχουν σε αυτό να ανακαλύψουν απλές, άμεσες και καινοτόμες λύσεις ώστε να αυξήσουν τα κίνητρα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους, το οποίο τελικά θα προσδώσει μια προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση καθώς και επιπλέον οφέλη για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αυτών.