ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

JO Consulting

Η JO Consulting είναι μια συμβουλευτική εταιρεία με εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά έργα και διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και, από το 1998, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε start-ups και νέους επιχειρηματίες.

Η JO Consulting είναι ο συντονιστής εταίρος του έργου INNovaSouth και παρέχει σημαντική στήριξη για την καινοτομία και τη διεθνοποίηση των εταιρειών που στηρίζει. Η αριστεία στην παροχή συμβουλών εξασφαλίζεται επίσης και από το ισχυρό δίκτυο εταιρειών και οργανισμών που η εταιρεία μας έχει αναπτύξει σε όλη την Σικελία.

Διαβάστε περισσότερα Κλείσε

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) είναι μια ελληνική ΜΚΟ που έχει αφοσιωθεί στην προώθηση της καινοτομίας και του πνεύματος της επιχειρηματικότητας. Αναγνωρίζοντας την επιχειρηματικότητα ως ένα ζωτικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη συνοχή των κοινωνιών,

το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας προωθεί την απασχόληση και παρέχει καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη της υγειούς επιχειρηματικότητας. Υιοθετώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και στοχεύοντας σε συνεργασία με κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς εταίρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την παραγωγή και την μεταφορά της γνώσης, το Ινστιτούτο προωθεί την επιχειρηματική κουλτούρα και αυξάνει την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Διαβάστε περισσότερα Κλείσε