ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥΣ

Σύντομα, σε αυτήν την σελίδα θα μπορείτε να ανακαλύψετε περισσότερα για τις επιχειρήσεις που έλαβαν το voucher και πώς αυτές επωφελήθηκαν από τις Πρακτικές Καινοτομίας που εφάρμοσαν στον χώρο εργασίας τους. Μείνετε συντονισμένοι!

Αναπαραγωγή Βίντεο

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ!

Από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου 2020 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Σικελίας και της Θεσσαλίας μπορούν να διεκδικήσουν ένα κουπόνι/voucher ύψους € 8,000 ευρώ που θα δαπανηθεί για υπηρεσίες, αγαθά, εργαλεία και καλές πρακτικές καινοτομίας στο χώρο εργασίας, προκειμένου να ενθαρρυνθούν και να παρακινηθούν οι τοπικοί επιχειρηματίες να υιοθετήσουν αποτελεσματικά τις λύσεις αυτές στους εργαζομένους και να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα τους.
Κατεβάστε και διαβάστε προσεκτικά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ και τα Παραρτήματα πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση της αίτησης.
Θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με το κουπόνι/voucher! Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Αφού επιβεβαιώσετε ότι έχετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ τα προσωπικά σας στοιχεία και συνεχίστε με την ΑΙΤΗΣΗ απευθειας μέσω αυτού του τμήματος της ιστοσελίδας.

[gravityform id="8" title="false" description="false" ajax="false"]

Η εγγραφή έκλεισε

συνήθεις ερωτήσεις

Όχι, δε μπορούν, το κουπόνι απευθύνεται αποκλειστικά σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Ναι, αυτό είναι δυνατό, αλλά οι καινοτομίες στο χώρο εργασίας που αναφέρεται η πρόσκληση απευθύνονται κυρίως στους εργαζομένους με σκοπό να βελτιώσουν την εργασιακή τους ευημερία. Επομένως, εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι, η αξιολόγηση ενδέχεται να είναι αρνητική επειδή δε συμβαδίζει με τους στόχους του έργου.

Όχι απαραίτητα, στο έντυπο της αίτησης θα βρείτε “ανοιχτές ερωτήσεις”. Φυσικά, κατά τη φάση αξιολόγησης, όπως υποδεικνύεται και στο πλέγμα αξιολόγησης, οι αιτήσεις με περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, που αποδεικνύουν τη σκοπιμότητα του έργου, θα λάβουν καλύτερη βαθμολογία.

Ναι, το ποσό θα καταβληθεί μετά την εφαρμογή των πρωτοβουλιών και την παρουσίαση μιας έκθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 και 9 της πρόσκλησης. Ωστόσο, πέρα από τον έλεγχο της JO Consulting, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ικανότητα να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους για να επαληθεύει την ειλικρίνεια των εκθέσεων.

Το δελτίο προβλέπει μια κατ’ αποκοπή μη επιστρεπτέα εισφορά ύψους €8.000 για την υλοποίηση καινοτομιών εντός μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί αποζημίωση, αλλά επιβράβευση για τα καλύτερα έργα, τα οποία αξιολογούνται αναφορικά με τη συνοχή τους με τους στόχους της πρόσκλησης.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα κουπόνι. Εάν είναι δύο διαφορετικές εταιρείες, η απάντηση είναι ναι, μπορούν να συμμετάσχουν.

Όχι, οι δαπάνες για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών πρέπει να πραγματοποιηθούν μόνο μετά την υποβολή της αίτησης. Κατά τη φάση υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να αναφέρονται οι διαφορές, όσον αφορά τα οφέλη για το περιβάλλον εργασίας, πριν και μετά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο σχέδιο.