Επιπλέον ημέρες άδειας: Ένας απλός τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την ικανοποίηση και τη δέσμευση των εργαζομένων σας

Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πράγμα που συμβάλλει αποτελεσματικά στην αύξηση της παραγωγικότητας (Direnzo et al, 2015). Κάθε εργοδότης γνωρίζει πως η παραγωγικότητα και η αφοσίωση των εργαζομένων του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς, ίσως και ο σημαντικότερος είναι το κατά πόσο ικανοποιημένοι είναι από την εργασία τους. Φυσικά, χρειάζεται να υπάρχουν και ανάλογα κίνητρα όπως για παράδειγμα οι ανταμοιβές για την επίτευξη κάποιου στόχου. Αυτό δεν περιλάμβανε μόνο αύξηση στον μισθό, ή προαγωγή. Ανταμοιβές είναι και η λεκτική επιβράβευση, η αναγνώριση της δουλειάς του εργαζόμενου, η παροχή δωρεάν επιμόρφωσης, το ευέλικτο ωράριο εργασίας και οι επιπλέον ημέρες άδειας (Güngör 2011). Ωστόσο, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και δεν κινητοποιούνται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ανάλογα με το τι ταιριάζει περισσότερο στον καθένα, μπορεί να προσαρμοστούν και οι παροχές επιβράβευσης.  

Σε μια εποχή που οι ρυθμοί είναι πολύ έντονοι και οι εργασιακές απαιτήσεις δημιουργούν περισσότερο άγχος και λιγότερο ελεύθερο χρόνο, είναι σημαντικό να δίνονται επιβραβεύσεις που επιτρέπουν την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Έρευνες δείχνουν πως οι οργανισμοί που δεν μεριμνούν για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων, καταλήγουν στο να έχουν εργαζόμενους που είναι λιγότερο αφοσιωμένοι στην εργασία τους (Antoni et al, 2017) .

Οι επιπλέον μέρες άδειας, είναι ένας απλός και γενικότερα επιθυμητός τρόπος ανταμοιβής. Την στιγμή που ο καθένας έχει διαφορετικούς επαγγελματικούς στόχους και χρειάζεται να εξατομικευτούν τα κριτήρια που θα αποδοθεί μια ανταμοιβή προκειμένου να εκπληρώσει το σκοπό της, δηλαδή την ικανοποίηση του εργαζόμενου, οι επιπλέον μέρες άδειας φαίνεται να είναι ένα καθολικό μέσο επιβράβευσης. Η εφαρμογή αυτή φαίνεται να ωφελεί και τις δύο πλευρές. Ο εργαζόμενος θα αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και τον χρόνο με τον βέλτιστο τρόπο του ώστε να επιτύχει τον στόχο. Ο εργοδότης θα είναι ικανοποιημένος γνωρίζοντας πως οι εργαζόμενοι του προσπαθούν τα μέγιστα προκειμένου να κερδίσουν την επιπλέον άδεια. Ταυτόχρονα όμως, εξασφαλίζει την ευημερία της εργασιακής σχέσης, καθώς ο εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος και κινητοποιημένος στο να προσπαθεί να είναι πιο αποτελεσματικός. Οι επιπλέον μέρες άδειας επιτρέπουν στον εργαζόμενο να έχει περισσότερο χρόνο για την προσωπική και οικογενειακή του ζωή, να ασχοληθεί περισσότερο με το χόμπι του, να αθληθεί ή να ξεκουραστεί περισσότερο.

Επιστρέφοντας στην εργασία του θα είναι πιο παραγωγικός αφού θα έχει φροντίσει τις ανάγκες της προσωπικής τους ζωής και αυτό θα του επιτρέψει να είναι πιο αφοσιωμένος στους εργασιακούς του στόχους, γνωρίζοντας πως η προσπάθεια του θα ανταμειφθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εργασιακή Καινοτομία και τις Επιπλέον Μέρες Άδειας μπορείτε να δείτε το manual του έργου εδώ.

Link: https://innovasouthproject.eu/el/online-manual/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%ad%ce%bf%ce%bd-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bb%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80/