Βελτιώστε την απόδοση της επιχείρησης σας με το σύστημα CRM!

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εσωτερική τους λειτουργία και αυτό έχει ως συνέπεια να πλήττεται και η παραγωγή τους. Είτε πρόκειται για ένα μικρό σούπερ μάρκετ είτε για ένα γραφείο, όσο διαφορετικά και να είναι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν, τα προβλήματα είναι κατά βάση παρόμοια. Έλλειψη οργάνωσης και συνεννόησης, καθυστέρηση ή χαμηλής ποιότητας παραγόμενα προϊόντα, μη αποτελεσματική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, δυσαρεστημένοι πελάτες. Το σκηνικό αυτό ολοκληρώνεται από απώλειες σε χρόνο και χρήμα και φυσικά τη δυσαρέσκεια όλων. 

Πολλές επιχειρήσεις, αρχίζουν να ερευνούν για συστήματα CRM μόνο όταν η κατάσταση είναι προχωρημένη και απειλείται η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα , τόσο σε επίπεδο απόδοσης προσωπικού όσο και σε επίπεδο διοίκησης και διαδικασιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών σε μια επιχείρηση, το οποίο ονομάζεται CRM και είναι ένα λογισμικό στο οποίο συγκεντρώνονται οι βασικότερες διαδικασίες μιας επιχείρησης. Το CRM (Customer Relationship Management ή Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) είναι μια λύση λογισμικού (πολλές φορές διαθέσιμη και ως υπηρεσία – Software as a Service), η οποία διευκολύνει μια εταιρεία κατά την αλληλεπίδρασή της με τους πελάτες της και το προσωπικό. 

Ουσιαστικά αυτό που κάνει ένα σύστημα CRM είναι να διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία, τις πωλήσεις και τη ροή των διεργασιών που αφορούν τους πελάτες, ξεκινώντας πολύ πριν την πώληση και συνεχίζοντας μετά από αυτή. Άλλωστε, για κάθε επιχείρηση, στόχος δεν είναι μόνο η εξεύρεση νέων πελατών, αλλά και η διατήρηση των υφιστάμενων, με την αξιοποίηση νέων ευκαιριών πώλησης τη στιγμή που παρουσιάζονται. Το εν λόγω λογισμικό δεν χρειάζεται επιπλέον προσωπικό για να λειτουργήσει ενώ παράλληλα βοηθά το υπάρχον προσωπικό να υλοποιήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες πιο αποδοτικά και οργανωμένα. Το κόστος ενός λογισμικού τέτοιου είδους ποικίλλει και εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης και την πολυπλοκότητα των εσωτερικών διεργασιών. 

Επομένως, οι εσωτερικές διεργασίες στις επιχειρήσεις μπορούν να βελτιωθούν μέσω της χρήσης ενός συστήματος CRM, το οποίο συμβάλλει στον ορθότερο και καταλληλότερο καταμερισμό των εργασιών, στην κατανόηση του χρόνου που απαιτείται για κάθε ενέργεια και ως εκ τούτου στην εξοικονόμηση χρόνου σε κάθε μια από αυτές τις διαδικασίες. Το σύστημα CRM μπορεί να αποτελέσει μια ενιαία βάση δεδομένων, πάνω στην οποία μπορεί να γίνει κοινή επεξεργασία αρχείων από όλα τα μέλη του προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα αναλύεται η αποδοτικότητα του.

Ακόμη, επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση σε αρχεία, καθώς και την ανάλυση δεδομένων που αφορούν τόσο τους πελάτες και την δράση τους, όσο και την απόδοση του προσωπικού ώστε να επιτευχθεί η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα βελτιστοποίησης εσωτερικών διαδικασιών στην επιχείρησης σας μπορείτε να ανατρέξετε στο manual του έργου InnovaSouth αι να ενημερωθείτε περαιτέρω:

Χρησιμοποιήστε κι εσείς το CRM και δείτε την επιχείρηση σας να απογειώνεται!