ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Το Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για την Καινοτομία στο Χώρο Εργασίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για εκείνες τις ΜΜΕ που χρειάζονται πρακτικές συμβουλές για πιθανές δράσεις καινοτομίας που θα υλοποιηθούν στις επιχειρήσεις τους για να βελτιώσουν τις οργανωτικές τους διαδικασίες και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Θα περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων εμπνευσμένες για να δώσει μια ιδέα στους ιδιοκτήτες και τους υπαλλήλους των ΜΜΕ σχετικά με τις πιθανές συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβουν.

Οι ΜΜΕ θα βρουν παρακάτω μια σειρά πρακτικών καινοτομίας στο χώρο εργασίας που σχετίζονται με τους τέσσερις κύριους πυλώνες, μαζί με ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης που τους επιτρέπει να εντοπίζουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

circle

Προσδιορίστε τις ανάγκες σας για καινοτομία στον χώρο εργασίας

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Καθώς η επιχείρησή σας μεγαλώνει, θα χρειαστεί να προσαρμοστείτε σε νέες συνθήκες

#1 Εργασίες και ομάδες

#2 Οργανωτικές δομές, διαχείριση & διαδικασίες

#3 Βελτίωση κατευθυνόμενη από τους εργαζομένους & καινοτομία: δημιουργία ευκαιριών για προβληματισμό και βελτίωση

#4 Συν-δημιουργημένη ηγεσία και οριζόντια δομή: ακούγοντας τη φωνή του υπαλλήλου