Εργασία εξ’ αποστάσεως: αποτελεσματική αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών

Η εργασία εξ’ αποστάσεως είναι μια μέθοδος που αρέσει πολύ στους εργαζομένους. Αυτό δεν είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη, αφού η εργασία εκτός γραφείου, μέσω των νέων τεχνολογιών που το επιτρέπουν, έχει πολλά οφέλη για τους εργαζομένους: δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τα έξοδα και τον χρόνο μετακίνησης, έχουν τη δυνατότητα να ξυπνήσουν λίγο αργότερα και να είναι σε ένα άνετο περιβάλλον εργασίας, κοντά στην οικογένεια τους. Τους επιτρέπει να απολαμβάνουν την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και επαγγελματικής δουλειάς, και να έχουν την ευκαιρία να διαχειριστούν καλύτερα τον ελεύθερο τους χρόνο και τον χρόνο εργασίας τους.

Ίσως αποτελεί μεγαλύτερη έκπληξη ότι η εργασία εξ’ αποστάσεως ωφελεί και τους εργοδότες. Κατ’ ακρίβεια, μειώνει τα έξοδα του γραφείου (ηλεκτρισμό, θέρμανση, εγκαταστάσεις κτλ), μειώνει τα προβλήματα λόγω μετακινήσεων (απεργίες, καθυστερήσεις κτλ) και επίσης επιτρέπει να προσλαμβάνονται άτομα που βρίσκονται μακριά από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Παρόλα αυτά, για να εφαρμόζεται πιο αποτελεσματικά η εργασία εξ’ αποστάσεως, απαιτεί να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών. Είναι γεγονός ότι όταν εργάζονται από το σπίτι και χωρίς επίβλεψη, οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι λιγότερο παραγωγικοί συγκριτικά με το να εργάζονται από το γραφείο τους.

Επομένως, για να εξασφαλιστεί η αμοιβαία ικανοποίηση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, οι κανόνες και οι προσδοκίες των δύο πλευρών, πρέπει να καθοριστούν από την αρχή.

Συμπερασματικά, τα παρακάτω μπορούν να επιτευχθούν μέσω της εργασίας εξ’ αποστάσεως:

  • Πιο αποτελεσματική και πιο οικονομική εργασιακή διαδικασία
  • Καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωης
  • Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Λιγότερη μόλυνση και αποτύπωμα άνθρακα
  • Αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών
  • Ενθάρρυνση για αυτοβελτίωση και μάθηση